Mgr. et. Bc. Kateřina Smejkalová
Univerzita J. E. Purkyně
Fakulta sociálně ekonomická
Moskevská 54
Ústí nad Labem
Katedra cizích jazyků
zaměření: odborná němčina
smejkalova@fse.ujep.cz