Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzitní 22
Olomouc
Katedra křesťanské výchovy
ludvik.drimal@upol.cz