Mgr. Marta Hošťálková, Th.D.
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra křesťanské výchovy
Univerzitní 22
771 01 Olomouc
Department of Christian Education
St. Cyril and Methodius Faculty of Theology
Univerzitní 22
771 01 Olomouc
Czech Republic
Email: hostalkova.marta@seznam.cz