Mgr. René Szotkowski
Katedra technické a informační výchovy,
Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, 77140
Olomouc, ČR, tel.:585635292

Department of Technical and Information Education Pedagogical Faculty
Palacky University Olomouc
Žižkovo nám. 5, 771 40
Olomouc, Czech Republic

e-mail: reins@seznam.cze