Pavol Prokop
Katedra biológie PdF Trnavské univerzity
Priemyselná 4
P.O. Box 9
918 43 Trnava
Slovenská republika

Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
E-mail: pavol.prokop@savba.sk

Radoslav Kvasničák
Katedra biológie PdF Trnavské univerzity
Priemyselná 4
P.O. Box 9
918 43 Trnava
Slovenská republika

Zuzana Pištová
Katedra biológie PdF Trnavské univerzity
Priemyselná 4
P.O. Box 9
918 43 Trnava
Slovenská republika