Mgr. Lucie Smékalová
PdF Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Česká republika
e-mail: Lucka.Smekalova@seznam.cz