Mgr. Pavla Vyhnálková
Katedra primární pedagogiky
PdF Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Česká republika
e-mail: pavla.vyhnalkova@atlas.cz