Mgr. Marcela Roubalová
Katedra padagogiky s celoškolskou působností
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
Olomouc
Česká republika

Katedra křesťanské výchovy
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 22
Olomouc
Česká republika

E-mail: marcelkar2@seznam.cz

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Katedra křesťanské výchovy
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzitní 22
Olomouc
Česká republika

E-mail: jiri.pospisil@upol.cz