Mgr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Katedra pedagogiky s celoškolskou působností
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Department of Pedagogy
Pedagogical Faculty
Palacky University Olomouc
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc, Czech Republic

e-mail: kasparkova.jana@post.cz