Mgr. Marcela Roubalová
PdF Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra padagogiky s celoškolskou působností
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Česká republika

CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
Katedra křesťanské výchovy
Univerzitní 22
771 40 Olomouc
Česká republika

E-mail: roubalova.marcela@seznam.cz