RNDr. Pavel Kučera, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
kucerap@email.cz