Mgr. Martin Karhan
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
Česká republika
Dannko@seznam.cz