PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Centrum pedagogického výzkumu
Poříčí 31
603 00 Brno
mkubiatko@gmail.com
RNDr. Soňa Nagyová, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4
Slovensko
nagyova@fns.uniba.sk
PaedDr. Tibor Nagy, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4
Slovensko
tnagy@fns.uniba.sk