Mgr. Ján Štubňa
Prírodovedecká fakulta UK, Geologický ústav
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovensko
janstubna@gmail.com
Geological Institute, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia
Mgr. Lucia Vreštiaková
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovensko
vrestiakova@fns.uniba.sk
Department of Applied and Environmental Geophysics, Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava
Mlynska dolina
842 15 Bratislava
Slovakia