Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc
Česká republika
kvetoslav.bartek@mvso.cz