Mgr. Mária Smetanová
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove/Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva
17. novembra č. 1
080 01 Prešov
Slovenská republika
majockas@gmail.com