PaedDr. Libuše Ďurišová
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Poříčí 7
603 00 Brno
dr.libuse.durisova@seznam.cz