PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.
Katolícká univerzita, Pedagogická fakulta
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Slovensko
gabriela.sarnikova@ku.sk