PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD.
Katedra biológie
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity
Priemyselná 4, P. O. Box 9
918 43 Trnava
Slovensko
r.kvasnicak@gmail.com
Doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD.
Katedra pedagogických štúdií
Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity
Priemyselná 4, P. O. Box 9
918 43 Trnava
Slovensko
bkudlac@truni.sk
PhDr. Ivana Klčová
Pantarei región Trnava
OZ pre podporu výchovy a vzdelávania v Trnavskom kraji
J. Slottu 22
917 01 Trnava
Slovensko