PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Cyrilometodějská teologická fakulta
Katedra křesťanské výchovy Univerzitní 22
771 11 Olomouc
Česká republika
jiri.pospisil@upol.cz

Dagmar Prokešová dprokes@centrum.cz