Mgr. Pavla Dobešová
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
Pavla.Dobesova@seznam.cz