Redakční rada

Editor

PhDr. Jiří POSPÍŠIL, Ph.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika - od 16. 10. 2007

Zástupce editora

prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter TAVEL, Ph.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika - od 16. 10. 2007

Členové

prof. PhDr. Martin BÍLEK, Ph.D., PdF UHK Hradec Králové, Česká republika - od 19. 11. 2007
prof. Mgr. Slavomír GÁLIK, PhD., FF UKF Nitra, Slovenská republika - od 15. 1. 2011
prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD., PdF TU Trnava, Slovenská republika - od 16. 10. 2007
prof. PhDr.PaedDr. Miloň POTMĚŠIL, Ph.D., PdF UP Olomouc, Česká republika - od 1. 12. 2010
prof. PhDr. Vladimír SMÉKAL, CSc., FSS MU Brno, Česká republika - od 19. 10. 2007
prof. nadzw. dr hab. Sławomir SZTOBRYN, Wydział Nauk o Wychowaniu Łódź, Polská republika - od 15. 1.2011
doc. Mgr. Martina CICHÁ, Ph.D., FHS UTB Zlín, Česká republika - od 15. 10. 2011
doc. Dr. Ludvík DŘÍMAL, Th.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika - od 16. 10. 2007
doc. Mgr. art. Jaroslava GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, PhD., PdF TU Trnava, Slovenská republika - od 19. 10. 2007
doc. Mgr. Vít HUŠEK, Th.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika - od 1. 4. 2008
doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, PhD., PdF KU Ružomberok, Slovenská republika - od 1. 4. 2008
doc. PhDr. Radana METELKOVÁ SVOBODOVÁ, Ph.D., PdF OU Ostrava, Česká republika - od 1.4.2013
doc. PhDr. Naděžda PELCOVÁ, CSc., PdF UK Praha, Česká republika - od 15. 1. 2011
doc. PhDr. Mgr. Petra POTMĚŠILOVÁ, Ph.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika - od 9. 3. 2010
doc. PhDr. Andrej RAJSKÝ, PhD., PdF TU Trnava, Slovenská republika - od 19. 10. 2007
doc. PaedDr. Ivana ROCHOVSKÁ, PhD., PdF KU Ružomberok, Slovenská republika - od 1. 8. 2010
doc. Yan PENG, Education Science Department, Sichuan Normal University, Čínská lidová republika - od 1. 8. 2015
Mgr. Květoslav BÁRTEK, Ph.D., PdF UP Olomouc, Česká republika - od 16. 10. 2007
Dra. Mariana FUENTES LOSS, Faculty of Education, Universitat Internacional de Catalunya, Španělské království - od 1.8. 2015
Mgr. PhDr. Kateřina LOHROVÁ, Ph.D., Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Česká republika - od 16. 10. 2007
PhDr. Ivana OLECKÁ, Ph.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika - od 1. 1. 2022
Mgr. Helena POSPÍŠILOVÁ, Ph.D., CMTF UP Olomouc, Česká republika - od 16. 10. 2007
Dr. Cristobal SERRAN-PAGAN Y FUENTES, College of Arts and Sciences, Valdosta State University, USA - od 1. 8. 2015
PhDr. Lucie SMÉKALOVÁ, Ph.D. et Ph.D., ČZU Praha, Česká republika - od 16. 10. 2007
PhDr. Gabriela ŠÁRNÍKOVÁ, PhD., CMTF UP Olomouc, Česká republika - od 18. 2. 2008
PhDr. Mgr. Naděžda ŠPATENKOVÁ, Ph.D., FF UP Olomouc, Česká republika - od 1. 12. 2012

Technická redakce

Mgr. Marcela FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, PhD., CMTF UP Olomouc, Česká republika (paidagogos@paidagogos.net) - od 16. 10. 2007