Volume 2006 / Issue 3
Marcela Roubalová, Jiří Pospíšil
Religiozita rodinného prostředí dětí navštěvujících římskokatolické náboženství
Klíčová slova: katecheze, výuka náboženství, výzkum, výzkumné problémy, religiozita, rodina, rodinné prostředí, svátosti
Jazyk článku: česky
Religiosity of family environment whose children visit roman-catholic religious education
Keywords: catechesis, religious education, research, research problems, religiosity, family, family environment, sacraments
Language of article: czech
Our research deals with situation in religious education in czech families whose children visit school religious education. Research was realised using questionnaire in Olomouc and Zlin regions.