Recenze: Šikana ve škole, na ulici, doma:
Jak bránit své dítě.

Pavla Macháčková

 

Bourcet, S. – Gravillonová, I. Šikana ve škole, na ulici, doma : jak bránit své dítě.
1. vyd. Praha: Albatros, 2006. 72 s. ISBN 80-00-01552-8.

 

Strach, bolest, ponížení a bezmocnost. Takové pocity nejčastěji prožívají děti, které se staly obětí nějakého násilného činu. Publikace francouzských autorů, pedopsychiatra S. Bourceta a nezávislé novinářky I. Gravillonové, se zaměřuje právě na tyto děti a jejich rodiče. Kniha je přehledně členěna do 8 kapitol. Každá z nich je doplněna dětskými ilustracemi a fotografiemi Jiřího Macka.

 

V první kapitole uvádí autoři jednotlivé druhy agrese (psychickou, fyzickou, sexuální, apod.), se kterými se může dítě v životě setkat. Připomínají, že dítěti může ubližovat spolužák, rodinný známý, rodič, učitel, ale i cizí člověk. Cenné od autorů je, že nechtějí, aby čtenář pouze pasivně přijímal informace a fakta, ale naopak, položenými otázkami nutí čtenáře zamyslet se nad jednotlivými problémy. Chtějí, aby si rodiče uvědomili, jak se jejich dítě cítí a co prožívá, když mu někdo ubližuje.  

 

Dokud se dítě nestane obětí násilí, je všechno v pořádku. Pokud tato situace nastane, rodiče si nejčastěji kladou otázku: ,,Proč se to stalo zrovna našemu dítěti, a ne jinému?“ Důvody a okolnosti, které k tomu mohly vést, se čtenáři dozví v druhé kapitole.

 

Rodiče se někdy sami sebe ptají: ,,Překoná naše dítě trauma, které zažilo?“ Třetí kapitola pomáhá dospělým pochopit pocity a reakce dítěte bezprostředně po útoku.  Reakce rodičů po zjištění, že se jejich dítě stalo obětí agrese, jsou různé. Podrobně jsou popsány ve čtvrté kapitole.

 

Jak svému potomkovi mohou rodiče pomoci? Pomůže přemlouvat dítě, aby o napadení otevřeně mluvilo? Je konzultace s psychologem vždy nutná? Přestane se naše dítě trápit pokud se odstěhujeme nebo ho přeřadíme na jinou školu? Odpovědi na tyto otázky nalezneme v páté kapitole.

 

Dospělí jsou mnohdy na pochybách, zda mají podat trestní oznámení na policii či nikoliv.

V šesté kapitole se naučí rozpoznat případy vážné, ve kterých se jedná o trestný čin, od těch méně závažných případů.

 

Cílem sedmé kapitoly je zabránit tomu, aby se podobná událost v budoucnosti opakovala. Rodiče zjistí jakým způsobem mají přimět své děti, aby jejich varování braly vážně, jak mohou předejít dalšímu incidentu, i to, že reagovat na agresivní chování opět agresí, není vždy rozumným řešením.  

 

V poslední kapitole jsou popsány důsledky napadení dítěte, na co by si měli rodiče dávat pozor a jak mohou tuto obtížnou situaci překonat.

 

Ačkoliv se v názvu knihy vyskytuje termín ,,šikana“, v knize nalezneme zmínky i o domácím násilí, sexuálním zneužívání, dětské pornografii a dalších příbuzných jevech.

     

Za přínosné v knize považuji kontakty na nevládní organizace a shrnutí nejdůležitějších informací na konci každé kapitoly. Postrádám snad jen odkazy na použitou literaturu. Kniha je psána srozumitelným, čtivým jazykem a ocení ji především rodiče, pedagogové a vychovatelé.

 

 

Autorka:

Mgr. Pavla Macháčková

Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

e-mail: pavla.machackov@seznam.cz

 

Department of Education
Pedagogical Faculty
Palacký University Olomouc
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc, Czech Republic

e-mail: pavla.machackov@seznam.cz