PaidagwgÒ$
časopis pro pedagogiku v souvislostech * journal of education in contexts
Ročník: 2020Volume: 2020
Číslo: 1Issue: 1
Vyšlo: 25. listopadu 2020Published: Nov 25th, 2020
Melounová, Zuzana. Recenze: Pozor rodiče ve škole! Typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet. Paidagogos, [Aktualizováno: 2020-11-21], [Citováno: 2024-05-21], 2020, 1, #13. S. . Dostupné na www: <http://www.paidagogos.net/issues/2020/1/article.php?id=13>

#13

Zpět na obsah / Back to content

Recenze: Pozor rodiče ve škole! Typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet

Review: Pozor rodiče ve škole! Typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet

Zuzana Melounová

V roce 2019 vydalo nakladatelství Grada české vydání (přeložila Alena Bezděková) německé publikace s původním názvem Klare Worte finden. Elterngespräche in der Kita. Odborná literatura, která se věnuje tématu komunikace pedagogů s rodiči svých žáků je pořád nedostatkovým zbožím. V České republice se totiž tématu komunikace ve škole, na úrovni pedagog – rodič, věnuje jen pramálo odborníků. Těmito autory jsou především Robert čapek (Učitel a rodič) nebo Milada Rabušicová a kol. (Škola a/versus rodina), ale i pár dalších, avšak oblast komunikace rodiny a školy, konkrétněji pedagoga a rodiče, můžeme považovat za určité bílé místo v pedagogické vědě.

Kniha Pozor, rodiče ve školce ovšem na celou problematiku komunikace rodič versus/a pedagog přináší zcela jiný pohled než čeští autoři. S minimálním zaměřením na teorii kniha čtenářům z řad pedagogů předkládá praktické informace nejen o komunikaci jako takové, ale o komplexním partnerství mezi rodinnou a školou. Autorka především připravuje pedagogy na rozhovor a komplexní interakci s rodiči. Důkladně popisuje, jak zvládat rozhovor s konfliktním rodičem, rodičem, který zpochybňuje pedagogovu kompetentnost nebo s rodičem, který o rozhovor vlastně vůbec nestojí. Dotýká se také, poněkud obscénního tématu, sexuálních narážek nebo komunikace se sexuálním podtextem ze strany rodiče. S ohledem na aktuální situaci nezapomíná ani na vhodné způsoby komunikace s cizojazyčným rodičem nebo rodičem s nízkým vzděláním. Autorka poskytuje čtenáři spoustu praktických rad, tipů, ale i příkladů konkrétních situací, do kterých se pedagog při rozhovoru s rodičem může dostat. Vhodně popisuje možnosti a způsoby, jak vzniklou situaci řešit, jak reagovat nebo čemu se naopak vyvarovat. Propracovala strategie, jak zvládnout různé typy rozhovorů, věnuje se také, v pedagogické praxi častému, rozhovoru „mezi dveřmi“. Praktičnost knihy tkví také v oddíle „Pomůcky k přípravě“, kde pedagog najde formuláře pro osobní přípravu rozhovoru s rodiči a také formulář pro záznam z rozhovoru. Grafická úprava knihy je propracovaná, čtenáři umožňuje výbornou orientaci v textu. Příklady, tipy, cvičení nebo poznámky jsou uvedeny ve zvýrazněných polích, použité tabulky jsou přehledné a celý text je doplněn o další grafické prvky. Opravdu pozitivně na publikaci hodnotím čtivost podpořenou přiměřenou dávkou humoru, ale i zaměření na praktické použití nikoli jen načerpání teoretických znalostí. Schopnost kvalitní funkční komunikace je totiž schopnost, kterou neoplývá každý a pro mnoho pedagogů je zvládnutí umění takové komunikace, během na dlouhou trať. Tato kniha může, jisto jistě, být jedním z pomocníků, který by neměl chybět v žádné pedagogické knihovničce, a to nejen pedagogů v předškolním vzdělávání, ale určitou pomocnou ruku může podat i pedagogickým pracovníkům na vyšších stupních edukačního procesu.

Literatura

[1] LINDNER, Ulrike. Pozor, rodiče ve školce! typické konflikty s rodiči a jak s nimi zacházet.. Praha: Portál., 2019. ISBN 9788026215219. 

Kontaktní informace / Contact information

Mgr. Zuzana Melounová

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

Česká republika

zuzana.melounova01@upol.cz

Zpět na obsah / Back to content